נירי אוקסמן

08.12.1993
נירי אוקסמן
צילום : "מנחם עוז"