גילת ספיר

13.12.1993
דוגמנית
גילת ספיר
צילום : "ששון משה"