גלית גוטמן

27.12.1993
דוגמנית
גלית גוטמן
צילום : "יקי הלפרין"