יאנה חודירקר

10.01.1994
מלכת היופי לשנת 1993
יאנה חודירקר
צילום : "ששון משה"