תמרה פורת

24.01.1994
נערת ישראל לשנת 1993
תמרה פורת
צילום : "ששון משה"