איבונה קרוגליאק

14.02.1994
מלכת היופי לשנת 1990 בשער לקראת בחירת מלכת היופי לשנת 1994
איבונה קרוגליאק
צילום : "ששון משה"