רוית ירקוני

07.03.1994
מלכת היופי לשנת 1994
רוית ירקוני
צילום : "יקי הלפרין"