שירלי שוורצברג

14.03.1994
נערת ישראל לשנת 1994
שירלי שוורצברג
צילום : "יקי הלפרין"