ניצן קירשנבוים

28.03.1994
מלכת החן לשנת 1994 במסע מלכות היופי לפורטוגל
ניצן קירשנבוים
צילום : "ששון משה"