ספירית פרידמן ומאיה

04.04.1994
הדוגמנית עם בתה המאומצת מברזיל
ספירית פרידמן ומאיה
צילום : "עדי ברקן"