גלית גוטמן וצביקה כהן

11.04.1994
גלית גוטמן עם בגדי הים של סמאש
גלית גוטמן וצביקה כהן
צילום : "בן לם"