מלאני פרס

23.05.1994
דוגמנית
מלאני פרס
צילום : "מנחם עוז"