גלי טומשבסקי

30.05.1994
הדוגמנית בשער אומנותי
גלי טומשבסקי
צילום : "סטודיו קמליה"