מיכל הראל

26.12.1951
מלכת היופי לשנת 1951 עם סבא שלה
מיכל הראל
צילום : "חיים פין"