מיכל זוארץ, מיה רובין ויואב סיב

13.06.1994
הדוגמנים מציגים את אופנת הנייטינז
מיכל זוארץ, מיה רובין ויואב סיב
צילום : "מנחם רייס, שי איפרגן"