מרית העוגן

20.06.1994
מדריכת הצלפים מנורווגיה התגייסה לצה"ל
מרית העוגן
צילום : "ששון משה"