הילה מרין

11.07.1994
תגלית השנה לשנת 1994 וחיילת בצה"ל
הילה מרין
צילום : "עדי ברקן"