ימית נוי

08.08.1994
דוגמנית
ימית נוי
צילום : "מנחם עוז"