תמי בן עמי

22.08.1994
דוגמנית
תמי בן עמי
צילום : "שם צלם לא כתוב "