מרים ירון ורוית ירקוני

04.09.1994
מלכת היופי הראשונה של ישראל עם מלכת היופי החדשה
מרים ירון ורוית ירקוני
צילום : "ששון משה"