שרון שרעבי ומיכל גפן

18.09.1994
בגיל 19 ו-16 הזוג הצעיר כבר לאחר חתונה ומחזיקים בוילה מפוארת בפלורידה
שרון שרעבי ומיכל גפן
צילום : "בן ניקסון "