ענת אלימלך

25.09.1994
דוגמנית ומלכת החן לשנת 1993
ענת אלימלך
צילום : "ששון משה"