יאנה חודירקר

03.10.1994
מלכת היופי היוצאת מסכמת שנה עם הכתר
יאנה חודירקר
צילום : "רוני ינקוביץ"