לילך בן סימון

10.10.1994
מיס אירופה לשנת 1994, הישראלית היחידה שזכתה בתואר הבין-לאומי
לילך בן סימון
צילום : "מנחם עוז"