עמית מכטינגר

17.10.1994
דוגמנית
עמית מכטינגר
צילום : "יקי הלפרין"