מיכל הראל

09.01.1952
מלכת היופי לשנת 1951 בלונדון
מיכל הראל
צילום : "ארנולד בר"