הילה מרין

24.10.1994
תגלית השנה לשנת 1994
הילה מרין
צילום : "רון קדמי"