שירלי שוורצברג

07.11.1994
נערת ישראל לשנת 1994 מתכוננת לתחרות מיס עולם
שירלי שוורצברג
צילום : "ששון משה"