גלית גוטמן

14.11.1994
דוגמנית
גלית גוטמן
צילום : "רוני ינקוביץ"