רוית ירקוני

21.01.1994
מלכת היופי לשנת 1994
רוית ירקוני
צילום : "ששון משה"