שירלי שוורצברג

28.11.1994
נערת ישראל לשנת 1994
שירלי שוורצברג
צילום : "ששון משה"