עמית מכטינגר

12.12.1994
דוגמנית
עמית מכטינגר
צילום : "רוני ינקוביץ"