חלי גולדנברג

19.12.1994
דוגמנית ושחקנית
חלי גולדנברג
צילום : "יקי הלפרין"