יהודית שימלהאור

16.01.1952
בחירת לבו של הזמר רישרד אינגר, ביום חתונתה
יהודית שימלהאור
צילום : "זאב בדט"