מאיה אופנהיים

06.02.1995
דוגמנית
מאיה אופנהיים
צילום : "מנחם עוז"