לילי בוכינגר

23.01.1952
דוגמנית
לילי בוכינגר
צילום : "חיים פין"