ניקול הלפרין

13.03.1995
דוגמנית
ניקול הלפרין
צילום : "דני מילר"