גלית גוטמן

20.03.1995
דוגמנית
גלית גוטמן
צילום : "בן לם"