יאנה קרמן

03.04.1995
מלכת היופי לשנת 1995
יאנה קרמן
צילום : "ששון משה"