גלית גוטמן ושירי בן ארי

10.04.1995
דוגמניות
גלית גוטמן ושירי בן ארי
צילום : "יקי הלפרין"