עמית מכטינגר

24.04.1995
דוגמנית
עמית מכטינגר
צילום : "יקי הלפרין"