אפרת חליוה

08.05.1995
דוגמנית
אפרת חליוה
צילום : "ששון משה"