רוית אסף ואבי חזן

15.05.1995
דוגמנים ובני זוג
רוית אסף ואבי חזן
צילום : "ששון משה"