מיכל שטיבל

29.05.1995
מלכת החן לשנת 1995
מיכל שטיבל
צילום : "ששון משה"