מאיה שפירר

12.06.1995
דוגמנית
מאיה שפירר
צילום : "מנחם עוז"