גקי האטן

19.06.1995
דוגמנית
גקי האטן
צילום : "מנחם עוז"