ריקי גל

26.05.1995
זמרת
ריקי גל
צילום : "דניאל חכים "