גילה אלמגור

17.07.1995
שחקנית
גילה אלמגור
צילום : "בן לם"