תמי בן עמי

24.07.1995
דוגמנית
תמי בן עמי
צילום : "בן לם"