מיכל הראל ואליהו אילת

06.02.1952
מלכת היופי לשנת 1951 עם שגריר ישראל בבריטניה
מיכל הראל ואליהו אילת
צילום : "לא ידוע"